ประมวลภาพบูทและกิจกรรมภายในงาน MOTOR EXPO 2019

ประมวลภาพบรรยากาศ บูท และกิจกรรม 

ภายในงาน Motor Expo 2019 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2019 ที่ Impact เมืองทองธานี