เทรนเทคนิคการติดตั้งโช้ค TEIN ให้กับร้านตัวแทนจำหน่าย TEIN

เทรนเทคนิคการติดตั้งโช้ค TEIN ให้กับร้านตัวแทนจำหน่าย TEIN

          บริษัทเทอิน เซลส์ ได้จัดการเทรนเทคนิคการติดตั้งโช้ค TEIN ให้กับร้านตัวแทนจำหน่าย TEIN โดยมี Mr. Hiroshi Nakagawa - TEIN Engineering Manager เป็นผู้สอนและแบ่งปันเทคนิคความรู้จาก TEIN และมี work shop ภาคปฎิบัติโดยมีนายแบบเป็นเคสรถ New Civic คันสวย พร้อมมอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ร้านตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ได้แก่

     1. ร้าน ก.เจริญ คอกพิท พระราม 4

     2. ร้านนิวเพ้งการยาง

     3. ร้านออโต้เฮ้าส์

     4. ร้านเรซสเปควีล

     5. ร้านทรัพย์รุ่งเรืองยางยนต์

     6. ร้านเคซี มอเตอร์สปอร์ต

     7. ร้านเอ็นเอส ออโต้แมกซ์

ทางบริษัทฯ จะจัดการเทรนให้กับตัวแทนจำหน่ายร้านอื่น ๆ ครั้งต่อไปในโอกาสหน้าค่ะ